El centre tecnològic terrassenc Leitat i l’Hospital Clínic han impulsat la iniciativa Clinical Advanced Technologies Initiative (CATI), per tal de crear un centre dedicat a la innovació en tecnologia hospitalària. Amb aquesta iniciativa, els dos fundadors llancen la CATI Incubator, una incubadora per a projectes relacionats amb la Salut Digital que s’iniciarà dins d’un equipament de Leitat a la Plaça Catalunya de Barcelona, mentre es duen a terme les obres a l’edifici definitiu de CATI al carrer Urgell.

L’objectiu de CATI és potenciar el coneixement tecnològic transferible en tecnologia sanitària i vincular-lo amb el sector industrial, a més de perseguir la generació de llocs de treball qualificats, la retenció de talent i augmentar la competitivitat del sector salut.

La posada en marxa de la incubadora iniciarà la publicació de l’oferta d’accés a les empreses i emprenedors interessats i la selecció dels projectes a través d’un formulari que serà avaluat per un comitè d’experts. Les iniciatives que vegin aprovades les seves propostes podran establir-se en les dependències de la incubadora per un termini entre un i tres anys. La temporalitat i els serveis als quals es tindrà accés variarà depenent de si les iniciatives provenen de persones físiques o jurídiques i també de la modalitat d’incubació en la què es classifiqui la proposta.

“La vinculació entre l’hospital i el sector industrial representa una gran oportunitat per generar projectes d’alt valor afegit amb professionals de gran talent”, comenta Josep Maria Campistol, director general de l’Hospital Clínic de Barcelona. En aquesta línia, Lluís Donoso, coordinador de CATI i director del Centre de Diagnòstic de la Imatge del Clínic ,ha afirmat que la inciativa “és un pas tangible en el desenvolupament de projectes d’innovació en l’àmbit de la Salut. Impulsarem la innovació acollint a la incubadora empreses i emprenedors per generar valor que es pugui traslladar al pacient”.

La incubadora oferirà serveis d’acceleració als projectes seleccionats, incloent assessoria en el desenvolupament de negoci, serveis tecnològics i de validació clínica, assessoria en requisits regulatoris i facilitarà l’accés a diferents fórmules de finançament. Leitat posarà a disposició de la iniciativa l’accés a totes les seves instal·lacions per al desenvolupament dels projectes, alhora que la vinculació amb l’Hospital Clínic ofereix una oportunitat única de col·laboració amb personal sanitari del més alt nivell.

Nou comentari