L’atur registrat es redueix en 325 persones al març al Vallès Occidental

sss

Avanç de dades Març 2021

El mes de març de 2021 finalitza amb 61.970 persones aturades al Vallès Occidental. Respecte al febrer, l’atur disminueix un 0,5%, el que representa 325 persones desocupades menys a la comarca.

Durant els darrers anys, aquest mes ha registrat descensos intermensuals de l’atur, tret de l’any 2019 (+0,5%) i, més intensament, del 2020 (+5,2%), coincidint amb la declaració de l’estat d’alarma i la paralització de l’activitat econòmica no essencial per fer front a la pandèmia de la COVID-19.

En termes interanuals, el ritme de creixement de l’atur s’ha situat en un 17,6%. En xifres absolutes, hi ha 9.290 persones aturades més a la comarca que un any abans.

L’atur cau, mensualment, en disset dels vint-i-tres municipis de la comarca i es redueix en sis.

A Catalunya, l’atur registrat disminueix mensualment en 6.390 persones (-1,3%) i se situa en 505.900 persones a finals de febrer. Respecte a l’any anterior, el saldo és de 88.853 persones desocupades més, el que suposa un increment relatiu del 21,3%.

Cal tenir en compte que aquestes dades no inclouen les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació en no ser considerades dins la classificació d’atur registrat (Ordre ministerial d’11 de març de 1985, per la que s’estableixen criteris estadístics per a la mesura de l’atur registrat).

Nou comentari