La feblesa de la demanda, principal factor limitador de les empreses de Terrassa

L'informe elaborat per la Cambra de Comerç i Indústria destaca també l'increment notable de la precarietat laboral

L’informe de conjuntura econòmica sobre el 4t trimestre de 2020 i expectatives per al 1r trimestre 2021, elaborat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, ha posat de manifest una forta polarització entre les empreses de la demarcació. Es reflecteix la preocupació majoritària per la feblesa de la demanda, com a factor més destacat que ha limitat la marxa dels negocis. Aquest estudi, elaborat trimestralment pel Servei d’Estudis Econòmics de la institució, incorpora com a novetat els resultats d’una enquesta entre els membres del seu plenari.

Malgrat la feble recuperació econòmica durant el tercer i quart trimestre de 2020 a conseqüència de la relaxació de les mesures restrictives per la pandèmia, les expectatives segueixen marcant una tendència a la baixa de l’activitat econòmica en general. L’informe de conjuntura econòmica, situa l’ús de la capacitat productiva en un 67%, amb perspectives similars per al trimestre vinent, xifra inferior als valors assolits durant 2018 i 2019, que van rondar el 70%, amb un pic del 74% a inicis del 2020. Entre els factors que han limitat la marxa dels negocis durant els darrers mesos, l’augment de la competència, que abans de la pandèmia era el factor més destacat, ha perdut rellevància, apareixent només en un 20% de les respostes. Per contra, la feblesa de la demanda interna, ha estat assenyalada per un 60% dels enquestats.

Pujada de l’atur i augment de la precarietat laboral

A finals de 2020, la taxa d’atur a la demarcació se situava en un 13,03 %, afectant 29.517 persones, xifra que suposa un 22,5% d’increment anual, essent el sector serveis el més afectat amb un creixement del 26,6% anual. Així mateix, el nombre d’empreses amb treballadors (11.775) ha disminuït en un 7,6 %, així com el nombre de treballadors contractats per aquestes empreses (148.535 persones), un 3,4% menys anual. El nombre d’empresaris en règim autònoms (30.691) s’ha mantingut gairebé invariable. L’estudi també destaca l’alta taxa de precarietat en les contractacions laborals a la demarcació. L’any 2020 va tancar amb un total acumulat de 115.301 contractes laborals, xifra que representa un descens del 30,27% en relació amb el total de contractes formalitzats durant el 2019.

Enquesta entre els membres del plenari

La novetat d’aquesta edició de l’estudi és la incorporació de l’enquesta als membres del plenari que pretén recollir informació sobre els diferents sectors d’activitat empresarial i conèixer la valoració directa de les iniciatives i actuacions de la Cambra. Entre les temàtiques abordades se’ls ha demanat sobre l’actual tendència dels diferents negocis, així com sobre les expectatives de futur.

Els enquestats també han valorat les actuacions del darrer trimestre i altres aspectes com l’evolució dels costos laborals o la variació de la productivitat. L’enquesta s’ha dut a terme entre els membres del plenari com a representants dels diferents sectors econòmics del teixit empresarial, i malgrat no ser estadísticament significativa, els enquestats coneixen de manera propera tant les necessitats de les empreses com les tasques que es realitzen a la Cambra. Els aspectes a tractar seran diferents cada trimestre i s’adequaran a l’interès i actualitat del moment.

Dels seus resultats destaca la polarització comentada; una clara insatisfacció amb les actuacions de les diverses administracions, principalment l’estatal, concretada en una insuficiència dels ajuts i la burocràcia dels tràmits; i una preocupant tendència a l’alça dels costos de moltes matèries primeres. Sobre la marxa general de l’activitat econòmica per al proper trimestre, els resultats mostren que en el cas de les expectatives positives, aquestes es deuen principalment a l’evolució del mercat intern.

Nou comentari