L’economista i presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, Carme Trilla Bellart, va inaugurat ahir el curs acadèmic 2021-2022 de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la conferència que portava per nom “L’habitatge, una responsabilitat professional i les seves derivades socials” fent un repàs de la situació de l’habitatge a Catalunya. Trilla és també especialitzada en el sector de l’habitatge des dels vessants social, econòmic i de polítiques públiques, i va ser impulsora de la Llei del dret a l’Habitatge 18/2007 i del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016.

L’economista ha expressat que l’ideal seria adequar el preu de l’habitatge als ingressos de cada llar. “El preu de l’habitatge versus els ingressos de les llars és el gran repte de la política d’habitatge en el segle XXI”, ha afirmat.

La ponent ha fet un repàs a la situació de l’habitatge a Catalunya | UPC

Ha parlat de l’habitatge com un pilar clau de l’estat del benestar i de la manca de consciència que hi ha a Catalunya sobre aquest fet. Ha recordat que els problemes d’habitatge són un mal endèmic i ha fet un repàs a l’evolució de construcció d’habitatges a Espanya des del 1952 i fins a l’actualitat. “Comptem amb un parc d’habitatge per destinar a polítiques socials molt reduït, entre els més baixos de la Unió Europea”, ha dit. També ha destacat l’escassa despesa directa en política d’habitatge a Espanya.

Durant la seva intervenció també ha exposat una sèrie de dades per conscienciar els presents: “A Catalunya hi ha hagut més de 100.000 desnonaments, hi ha 140.000 llars a l’espera d’un habitatge protegit i la taxa d’emancipació dels joves se situa entre les més baixes d’Europa, amb un rècord del 13,6% entre els 16 i 29 anys, la caiguda mes forta des de l’any 2000”. A això, se li suma l’augment de persones mal allotjades, l’increment de sol·licitud d’atenció als serveis socials municipals i la gentrificació, entre d’altres, segons ha explicat Trilla.  

Per finalitzar, ha recordat els quatre eixos bàsics en els que s’hauria d’estrucutrar la política d’habitatge: “Les polítiques de sòl vinculades a la provisió d’habitatge assequible, les polítiques de parcs públics i socials de lloguer, les polítiques de suport a les llars, especialment les llogateres, i les polítiques específiques de lluita contra l’exclusió social i el sensellarisme”.

Nou comentari