L’empresa municipal de neteja Eco-Equip de Terrassa ha obert una convocatòria de les proves selectives per a la confecció de la bossa de treball per contractacions temporal o indefinides de peons per a Eco-equip Sam. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17 de febrer.

L’objectiu de la convocatòria és establir un procés selectiu per crear una bossa de treball per a la contractació de peons, per tal de disposar d’un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes per malaltia, vacances o altres circumstàncies; així com per cobrir, per necessitats del servei i de forma temporal o indefinida, altres places vacants en el termini de 2 anys a partir de la data de finalització de la vigència de l’actual bossa de treball temporal.

Bases de la convocatòria d’Eco-Equip clicant aquí

Nou comentari