La Covid no fa aflacar l’Erasmus per a nous emprenedors de la Cambra

S'han gestionat més de 370 intercanvis d'entre un i sis mesos

Tammana Yasmin ha estat sis mesos a Alemanya

Tammana Yasmin ha estat sis mesos a Alemanya | Cambra de Comerç

La flexibilització de les condicions de participació ha permès continuar amb el desenvolupament del programa europeu Erasmus for Young Entrepreneurs gestionat a través de Cambra de Terrassa, que durant l’any 2020 ha gestionat amb èxit 377 intercanvis. L’aplicació d’un seguit de mesures adaptades a la canviant situació epidemiològica dels països ha possibilitat finalitzar intercanvis d’entre un i sis mesos i assolir els objectius marcats per als participants en els mateixos.

Entre les mesures preventives aplicades per prevenir els contagis destaca la facilitació d’informació als potencials nous emprenedors sobre la situació epidemiològica als països d’acollida i la planificació de les dates més adients per a la seva participació. Des de la Cambra, es comunica també la situació d’obertura i tancament de fronteres i sobre els requeriments del viatge (proves PCR o d’altres). Així mateix, es donen recomanacions i informació sobre les normatives de prevenció davant la COVID-19, tant dels llocs de treball de les empreses d’acollida com del país de destí en general.

Combinació d’intercanvis telemàtics i físics

Per tal de flexibilitzar les condicions en cas d’empitjorament de la situació epidemiològica al país de destí durant l’intercanvi (entre un i sis mesos), el programa ofereix la possibilitat de combinar períodes de fins a dos mesos d’intercanvi telemàtic i presencial. Així mateix, el nou emprenedor pot interrompre l’intercanvi i tornar a casa tant de temps com sigui necessari, per continuar-lo posteriorment, quan la situació hagi millorat. Es determina un termini d’un any per a finalitzar l’intercanvi amb l’empresari d’acollida. També s’ha establert la possibilitat d’iniciar intercanvis només online i no remunerats entre un empresari d’acollida i un nou emprenedor de dos països diferents, amb un límit màxim de tres mesos. L’intercanvi pot continuar de manera física al país de destí, entre un i sis mesos més, de manera continuada o fraccionada, i haurà de finalitzar en un termini màxim de dotze mesos.

Durant l’estada al país de destí, es gaudeix de la beca habitual que atorga el programa Erasmus for Young Entrepreneurs. Aquesta modalitat és interessant per a aquells nous emprenedors que hagin creat ja la seva empresa i no tinguin disponibilitat per a viatjar donat que el seu negoci està en plena activitat. Així es poden beneficiar d’una col·laboració a nivell internacional amb un empresari consolidat, que a més d’afavorir l’intercanvi d’experiències i coneixement de nous mercats, pot ser una porta oberta a noves oportunitats de negoci.

Nou comentari