Antoni Abad, president de Cecot | ACN

Davant la convocatòria d’eleccions generals el proper 28 d’abril, la patronal Cecot ha tornat a remetre un document amb el recull de propostes per millorar la competitivitat de les pimes i per estimular l’economia a totes persones que encapçalen les diferents llistes electorals que hi concorreran.

“Si diem que proposem als candidats i candidates que s’elimini el requisit d’exclusivitat en la utilització dels actius en el cas dels autònoms, que proposem la reducció dels tipus impositius pels beneficis no distribuïts o que demanem l’eliminació total de l’impost sobre activitats econòmiques algú ens pot titllar de reiteratius”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot, “i tindrà raó. Són reivindicacions històriques i recurrents que cap executiu ha estat capaç de modificar. Potser si dic que proposem substituir les indemnitzacions per acomiadament, pel model de la motxilla austríaca sona més nou, tot i que també és una proposta de Cecot de fa uns quants anys per tal d’anticipar-nos al col·lapse del sistema de pensions que ja és més a prop”.

En el document, més enllà de les propostes àmpliament demandades pel teixit empresarial en l’àmbit de la internacionalització, en l’àmbit laboral, sobre cotitzacions o de lluita contra la morositat, la Cecot ha fet especial incidència en la incorporació de mesures per impulsar la transformació digital: des del desplegament de la tecnologia del 5G, obrir línies de crèdits tous de l’ICO per ajudar les pimes a incorporar-se a la transformació digital o elaborar els curriculars de les professions emergents que necessitarà la indústria 4.0. El document també planteja als candidats propostes per implementar l’economia circular entre les empreses i una bateria de mesures per millorar la competitivitat de les empreses del sector comerç. En aquest darrer punt pren rellevància la demanda de promoure legislativament la implementació dels Business Improvement Districs (BIDs) com a model de gestió per dotar els centres urbans d’una organització publicoprivada que completi i millori els serveis col·lectius, però també demandes per al sector com ara l’establiment de mesures per flexibilitzar la jornada de treball, flexibilitzar els contractes de lloguer per fomentar pop-up stores canviants dins d’un mateix local, definir mesures per evitar la desertització comercial o establir mesures de reconversió d’aquests espais comercials buits i que probablement no tornaran a acollir una activitat comercial.

La Cecot posa de relleu les propostes per accelerar la transició energètica i ordenar el mercat elèctric. “És un dels nostres cavalls de batalla més importants donat l’origen i la base industrial que tenim al Vallès”, afirma Abad, “en els darrers anys hem intensificat les actuacions en aquest sentit, ja sigui mitjançant la impugnació d’ordres ministerials respecte del Magatzem gasístic CASTOR, ja sigui denunciant a la Comissió Europea el greuge que pateixen les indústries catalanes en alta tensió respecte d’indústries ubicades a altres punts d’Espanya o ja sigui demandant l’autogeneració”. En aquest àmbit la patronal catalana proposa:

– Eliminar la limitació de la potència instal·lada en les instal·lacions d’energia renovables ja que limita la capacitat per produir electricitat de fonts renovables.

– Dissenyar una estratègia energètica orientada a la competitivitat de la indústria, seguint els models del centre i nord d’Europa.

– Apostar per un mercat comú energètic europeu complint amb els objectius energètics establerts. Potenciar les interconnexions transfrontereres.

– Garantir la transparència, competència i estabilitat del mercat energètic. Crear un marc regulador energètic estable i predictible, no subjecte a arbitrarietats, improvisacions o interessos conjunturals més o menys particulars i que generi seguretat jurídica a les decisions que prenguin les empreses en matèria energètica.

– Promoure estratègies que permetin avançar en la producció energètica a la indústria, l’autoconsum i la creació de xarxes per poder oferir una xarxa que permeti fer realitat el paradigma del vehicle elèctric i la seva recàrrega.

– Considerem imprescindible la reforma fiscal de l’energia que tenen els diferents usos finals: electricitat, gas natural, gasoil i gasolines. Es tractaria d’una mesura neutra que garanteixi el flux d’ingressos actuals a partir d’una fiscalitat relacionada amb la difusió d’emissions de cada ús final d’energia.

– Reformar la Llei del sector elèctric 24/2013, concretament les tarifes d’accés.

– Per últim, cal impulsar la diversificació energètica en el sector del transport associat al sector industrial per tal d’avançar en la descarbonització del procés logístic.

Nou comentari