Ahir va tenir lloc la reunió de la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme del Congrés dels Diputats en sessió ordinària amb la compareixença de la Secretaria d’Estat de Comerç, el Secretari General d’Indústria i de la PIME així com del Secretari d’Estat de Turisme per informar de la situació dels sectors de la Indústria, del Comerç i del Turisme pels efectes de la pandèmia de la COVID-19.

En aquest marc i, mitjançant Joan Capdevila, diputat al Congrés pel GP Republicà (ERC), la Cecot ha tingut l’oportunitat de vehicular un seguit de propostes i mesures destinades a complementar el debat per la reactivació econòmica i, sobre tot, facilitar el rellançament de les empreses i autònoms després de l’impacte en l’activitat productiva de les mesures implementades per l’executiu per gestionar la crisi sanitària generada per la propagació del virus.

Mesures financeres per garantir la liquiditat i la solvència de les empreses

 El Govern estatal ha d’impulsar la liquiditat del sistema econòmic utilitzant

les polítiques econòmiques i fiscals que té al seu abast per garantir la viabilitat de

les pimes i els autònoms, fent especial èmfasi en aquelles empreses que preveuen

inversions i, tot i la situació, aposten pel creixement.

 Posar en marxa ajuts directes a les empreses dels sectors més afectats pels

efectes de la pandèmia.

 Fer front, per part del conjunt de les administracions públiques, al pagament amb

caràcter immediat de les factures dels seus proveïdors que superin els 30 dies des

de la data d’emissió, en ser aquesta una obligació definida per la Llei de

morositat.

Política fiscal de les diferents administracions

 El Govern estatal ha d’implantar un sistema d’ajuts fiscals amb exoneració de

taxes, reducció del pagament d'impostos i ajornaments.

Nou comentari