La Cecot considera erroni tractar els confinaments derivats de positiu per la Covid-19 com una baixa laboral, ja que “no incapacita per desenvolupar les tasques del lloc de treball”. La patronal terrassenca considera que les baixes per Incapacitat Temporal requereixen, legalment, que la persona estigui impossibilitada per al treball que ha de realitzat i que rebi l’assistència sanitària de la Seguretat Social, cosa que en els casos de positius, sobretot sense simptomatologia, això no succeeix.

“Una cosa és que la persona treballadora, per evitar un contagi, s’hagi d’estar a casa, i una altra de molt diferent, és que aquesta persona estigui incapacitada (mèdicament) per exercir les funcions del seu lloc de treball”, argumenta Pep Bosch, assessor laboral de la Cecot. En aquest sentit, la patronal recorda que ha demanat replantejar “de manera global en més d’una ocasió que l’empresa pugui tenir el dret a comprovar que les baixes mèdiques s’ajusten als criteris de justificació de l’absència al treball“. Argumenten que les IT suposen a l’empresa “tant un cost econòmic com organitzatiu i necessita disposar d’informació per poder programar i planificar l’activitat productiva i el desenvolupament de les tasques dels llocs de treball. És per això que considerem important que l’empresa pugui realitzar aquesta comprovació des d’un primer moment i pugui preveure la reorganització de tasques de la persona que està de baixa”, recorda Bosch.

En aquest sentit, consideren que la prestació per IT s’hauria de realitzar íntegrament a càrrec de l’asseguradora -el que suposaria l’eliminació d’aquest cost a l’empresa durant els primers dies de baixa- i alhora permetria que l’empresa deixés de cotitzar a la Seguretat Social en el període de suspensió del contracte de treball. La petició que fan des de la patronal Cecot, se suma a la demanda d’escurçar el període de baixa en persones sense simptomatologia Covid, perquè creuen que així s’ajudaria a “l’activitat productiva i la reactivació econòmica de les empreses”.

Nou comentari