El comerç juga un paper fonamental a les ciutats, contribuint a la revitalització dels espais públics i a la millora de cohesió social. Des de Cecot Comerç es considera que la implantació d’un model publicoprivat BID, “tal i com s’ha demostrat en diverses experiències, contribuiria a enfortir les àrees econòmiques i a revitalitzar l’entorn urbà; tenint en compte que les accions de dinamització comercial que s’han posat en pràctica fins ara, en alguns casos, no estan obtenint l’èxit esperat”.

Amb aquesta base i a proposta de Cecot Comerç, el Grup Parlamentari Republicà ha registrat una pregunta parlamentària dirigida al Govern perquè defineixi les actuacions que durà a terme per garantir la implantació d’un model Business Improvement Districts.

Un BID és una organització de caràcter privat o consorciat amb les administracions locals, que es crea, mitjançant un procés de votació formal, quan la majoria d’activitats econòmiques d’un àrea delimitada així ho acorden. Aquest model permetrà gestionar una major oferta de serveis addicionals dirigits a la promoció i rehabilitació d’aquesta zona. Tot això finançat amb les contribucions obligatòries que tots els agents implicats satisfan.

La clau de volta passa per assegurar la contribució econòmica de tots els agents econòmics afectats, qüestió que a Espanya no s’ha aconseguit per la manca d’un marc legal que permeti establir aquesta obligació de contribució.

Per a Cecot Comerç, a banda de l’avantprojecte que s’està articulant a nivell català, una mesura que permetria desenvolupar aquesta eina a tot el territori espanyol és la definició d’un marc normatiu que pugui donar cobertura a aquest model, de manera seria convenient que la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local introduís, a nivell estatal, la possibilitat de crear aquestes àrees de promoció econòmica.

Nou comentari