MónTerrassa
Canvis en l’accés a comptadors d’aigua d’emergència social a Terrassa

El govern de Terrassa ha aprovat les modificacions introduïdes en la instrucció per a la instal·lació de comptadors d’aigua provisionals d’emergència social. Aquesta nova normativa pretén garantir el dret a l’accés a l’aigua, especialment, en persones i unitats de convivència que es troben en situació de risc d’exclusió residencial. La Llei 24/2015 ja indicava que són les administracions públiques les responsables de garantir als col·lectius més vulnerables l’accés als serveis bàsics (llum, aigua i gas). Amb aquesta actualització es modifica el procediment a seguir per garantir l’accés a l’aigua en cas d’ocupació a precari d’habitatges, per part de persones que estiguin en risc d’exclusió residencial, i on s’hagi detectat una urgència social. I alhora, també es regula les passes a seguir per evitar que es faci un ús inadequat del servei d’abastament per part de persones usuàries que no tinguin contracte de subministrament.

Des de l’executiu local recorden que l’autorització i instal·lació de comptadors d’emergència és “excepcional”, i subratllen que es poden “retirar dels habitatges si les finques incompleixen amb les condicions demanades i si les persones beneficiàries no s’ajusten els requisits sol·licitats, com són estar en situació de risc d’exclusió residencial i estar empadronades en el domicili al qual es presta el servei de subministrament d’aigua”. El tràmit per sol·licitar aquests comptadors és a través de la seu electrònica municipal.

Requisits per a la tarifa social

L’ordenança municipal recull l’aplicació i els requisits d’accés a la tarifa social, una bonificació que pot arribar al 100% de la quota del servei en els dos primers trams de consum (fins a un consum trimestral de 30 m3 d’aigua o el que representa 100 litres per persona i dia per a una unitat de 3 membres). La gestió del canvi de nom és gratuïta pels titulars d’aquestes llars i s’aplica de manera automàtica en les llars amb risc d’exclusió residencial. L’any 2021, les famílies beneficiàries de la tarifa social sobre la factura d’aigua d’ús domèstic van ser un total de 1.883. D’ençà que es va posar en marxa el febrer de 2013, aquest ajut ha generat bonificacions per valor d’uns 600.000 euros.

Les persones usuàries i titulars de contractes de subministrament per comptador d’aigua en règim d’ús domèstic per al primer i segon tram de consum que poden optar a aquesta bonificació han de complir els següents requisits:

  1. Ser major de 18 anys.
  2. Estar empadronat en el domicili en el qual es demana la tarifa social.
  3. Disposar d’uns ingressos màxims pel conjunt de les persones que conviuen al mateix domicili, iguals o inferiors als següents:
  • 1 membre: 11.154,82 euros
  • 2 membres: 15.616,75 euros
  • 3 o més: 20.078,68 euros

*Els límits d’ingressos són els mateixos des de l’1 de juliol de 2015

  1. Que la persona sol·licitant, ni cap altre que visqui a l’habitatge, disposi d’altres immobles, propietats o immobles arrendats, excepte l’habitatge propi.

Aquesta bonificació s’aplica tan bon punt s’hagin comprovat les dades i abans de tres mesos de la data de sol·licitud. El termini de l’aplicació de la quota és d’un any i després es renova automàticament un cop verificats el compliment dels requisits. D’altra banda, la Generalitat també contempla rebaixes en el cànon de l’aigua, que és un impost ambiental que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aplica des de l’any 2000 en el rebut, i que contribueixen a garantir les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables. El cànon està associat a l’ampliació per trams i s’aplica en unitats de convivència de quatre o més membres.

Nou comentari

Comparteix