Totes les empreses que mantenen relacions comercials amb el Regne Unit es veuran afectades pel procés del Brexit que es preveu que s’iniciï el pròxim dia 1 de febrer. És per això que la Cambra de Comerç, Indústria i de Serveis de Terrassa ha constituït un equip especialitzat per tal de donar resposta als reptes que aquest procés pot tenir per a les empreses que intercanvien, directe o indirectament, productes o serveis al Regne Unit, que tenen algun permanent agent o distribuïdor al país, una sucursal, una filial o qualsevol mena de relació comercial amb empreses britàniques.

La Cambra realitzarà un servei íntegre a l’empresa: una diagnosi personalitzada envers com afectarà el Brexit a l’empresa; assessorarà en l’elaboració d’un pla de contingència per solucionar els problemes que pugui originar la nova situació en l’àmbit de tramitacions, obligacions contractuals, liquidació d’impostos, modificació de les relacions intragrup o qualsevol altra circumstància comercial que es vegi afectada per la nova situació; i donarà un suport continuat, al llarg de tot el període de transició, que finalitzarà, previsiblement, el proper 31 de desembre, per adaptar el pla de contingència als canvis que es puguin produir en aquest període.

Les empreses interessades en aquest nou servei de la Cambra de Terrassa podran dirigir-se a www.cambraterrassa.org/brexit-assessorament-empresa/ o contactar directament amb la institució.

Nou comentari