MónTerrassa
Aprovats els criteris per atorgar les prestacions per garantir l’equitat
x
Reunió del Consell Comarcal del Vallès Occidental | CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

En el marc del Plenari de l’àrea Bàsica de Serveis socials, en el Consell Comarcal del Vallès Occidental s’ha presentat i aprovat els Criteris per a l’atorgament de les prestacions econòmiques de caràcter social, per tal d’unificar els requisits d’accés i la necessitat de barems comuns per garantir l’equitat entre els diferents municipis que conformen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, integrada pels 12 municipis de menys de 20.000 habitants. S’han consensuat criteris com el llindar d’accés, el percentatge i la puntuació en la valoració econòmica i social, la modalitat de la prestació i el percentatge de cofinançament dels ajuntaments segons la puntuació.

Els ajuts d’urgència social tenen com a primer objectiu el pal·liar de manera puntual i urgent, necessitats socials bàsiques i econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, però també contempla com a segon objectiu, a mig i llarg termini, incidir en la consecució de l’autonomia personal de les mateixes i afavorir la seva inclusió social.

Les prestacions econòmiques són un dels principals recursos del serveis socials per fer front a les problemàtiques socioeconòmiques de les famílies i amb aquest criteris es vol donar compliment a principis que han d’imperar en la relació entre administració i ciutadania com és l’objectivitat, la transparència i la igualtat d’oportunitats.

Les prestacions poden tenir diferents modalitats: ajuts per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència, alimentació infantil, higiene i lactància, ajuts per a roba i calçat, ajuts pel manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix, desplaçaments habituals per necessitats formatives, ajudes per a l’escolarització, etc.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa