Ajuntament i MicroBank s’uneixen per finançar projectes empresarials amb microcrèdits

El regidor de d’Economia Social, Pep Forn; el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego; i la directora territorial de Barcelona de CaixaBank a Catalunya, Maria Alsina; han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament d’un milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora i també les empreses i entitats d’Economia Social.

El conveni busca afavorir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms/es i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social. A més, en el context de la crisi sanitària, MicroBank posa a disposició una nova línia de finançament amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. Aquesta línia de finançament compta amb el suport del Fons Europeu d’Inversions. Les persones beneficiaries seran empreses de nova creació, professionals autònoms/es, empreses d’economia social i microempreses amb menys de deu persones treballadores i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Les persones o entitats sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de Terrassa.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals. En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament de Terrassa es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació, el suport a microempreses i a empreses d’economia social i derivar-les a MicroBank perquè analitzi, i si escau aprovi, les sol·licituds de finançament. Des del Servei d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa, es derivaran les sol·licituds a MicroBank i es realitzarà el suport en l’elaboració del pla d’empresa, així com l’ampliació d’informació sobre aquesta nova eina de finançament.

Trobareu mes informació i el tramit per sol·licitar els serveis a: http://www.terrassa/emprenedoria.cat

Nou comentari