x
Exemple de fitxa de vocacions industrials | CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

En el marc del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, la Mesa de la Formació pel treball, integrada pels ajuntaments que desenvolupen serveis de formació, els agents socials i econòmics del territori i els tres consells de la formació, ha aprovat aquesta setmana el Catàleg de vocacions industrials prioritàries del Vallès Occidental. Durant el 2018 s’ha fet una important tasca d’anàlisi que ha permès seleccionar aquelles vocacions amb més demanda de llocs de treball, vacants formatives i previsió de mancances professionals a mig i llarg termini. Des del Pacte s’han posat en marxa un seguit d’activitats per impulsar les diferents vocacions industrials entre el jovent i les empreses.

Una vocació industrial és un ofici o agrupació de diferents ocupacions que tenen en comú una o vàries àrees de coneixement i camps d’interès dintre d’un sector d’activitat econòmica concret. El catàleg té per objectiu fer promoció de les vocacions industrials per a facilitar el seu coneixement, recuperant el valor dins l’àmbit formatiu i laboral, trencant mites i estereotips de gènere, amb material pràctic i atractiu. Per seleccionar les vocacions es valora les demandes dels llocs de treball sense cobrir per manca de perfils qualificats, les places vacants en cursos de formació que tenen un elevat grau d’inserció i la previsió de mancances de professionals a mig-llarg termini pel procés de transformació o altres canvis socioeconòmics del sector.

Per a cada vocació s’està elaborant una fitxa on es descriu la vocació, els itineraris formatius, les competències clau, les sortides professionals i la descripció de casos d’èxit. També s’hi explica quin entorn laboral ofereix el sector i algunes de les empreses que hi ha a la comarca. De moment es disposa ja de les fitxes descriptives de disseny tèxtil, fabricació tèxtil, robòtica, injecció de plàstics, manteniment industrial, fabricació industrial amb mecanització. Aquesta informació es farà arribar als centres educatius i al jovent de la comarca a través d’entitats juvenils i dels serveis d’educació.

Quines són els les vocacions industrials prioritàries a la comarca?

Alimentació

Indústria alimentària

Qualitat

Manteniment industrial

Prevenció riscos industrials

Control de Qualitat

Muntador industrial

Química

Injecció de plàstics

Indústria Química

Metall-Mecànica

Transformació metàl·lica

Fabricació industrial amb mecanització

Automoció

Textil

Disseny tèxtil

Fabricació tèxtil

Tecnologia

Robòtica

Informàtica i comunicacions

Impressió 3D

Sensibilització sobre la indústria pel jovent

La Mesa de la formació també ha fet balanç de les diferents actuacions de la campanya de foment de les vocacions industrials activada a finals de l’any passat. S’han donat a conèixer els resultats dels primers tallers de sensibilització cap a la indústria realitzats a diferents instituts de la comarca, durant els mesos de març i abril. Aquest taller, titulat “Gaudeix de la indústria, que no embruta!”, s’inclou en la Guia d’Activitats Educatives del Consell Comarcal.

Docència en la formació professional

La Mesa de la formació, com a instrument de concertació i cooperació amb capacitat i voluntat de proposar millores i canvis a la formació per a l’ocupació, també va aprovar un document d’acord per reclamar que l’especialitat docència de la formació professional per a l’ocupació continuï essent prioritària en el marc de la convocatòria de la FOAP (formació d’oferta en àrees prioritàries) 2019. Alhora, reclamen de nou la necessitat d’activar les propostes per millorar la formació per l’ocupació al Vallès Occidental concretades en l’acord del setembre del 2017, com son la modificació del procés actual de priorització i atorgament de les especialitats formatives i la incentivació i participació en un canvi estructural del model de gestió de la formació ocupacional. Aquestes propostes es traslladen ara al Grup Impulsor del Pacte per la Reindustrialtizació per la seva validació.

Nou comentari