Dret al treball, dret a la salut, dret a la vida

un article de CCOO avui, 28 d'abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball

La pandèmia no ha aturat els accidents de treball malgrat que moltes empreses han estat aturades, en ERTO; malgrat que s’ha reduït la mobilitat de molts treballadors i treballadores que ara teletreballen, i malgrat que les empreses i els serveis de prevenció han de garantir tant sí com no les condicions de treball i avaluar els riscos, també en el teletreball.

Es constata que on tenim representació sindical els índexs d’accidentabilitat són més baixos, gràcies al fet que es prenen més mesures preventives. També s’evidencia que a les feines essencials i de cures no s’han avaluat bé els riscos, ja que les avaluacions que s’hi han fet no són rigoroses i, per tant, no hi ha garantia que les mesures preventives siguin les correctes i les estipulades per la llei.

Els accidents laborals per manca de mesures preventives s’han fet ben evidents. Són molt més greus, i molts tenen resultat de mort. Treballadors i treballadores que ja no tornaran a casa per accidents que es podrien haver evitat.

Encara no tenim dades oficials del nostre territori quant a accidents laborals, però, mirant un any enrere, m’esgarrifen les xifres registrades.

Al Vallès Occidental i la Catalunya Central hi ha 7 treballadors i treballadores que no tornaran a casa i 12 treballadors i treballadores que han patit accidents greus, que patiran lesions permanents i que, en molts casos, no podran gaudir amb normalitat d’una bona qualitat de vida.

Queden pendents d’avaluar els riscos psicosocials, dels professionals essencials, que, durant la pandèmia, amb un desconeixement concret i sense avaluacions de riscos, van ser exposats a aquests sense mesures preventives. Parlo, especialment, dels professionals de la sanitat, que, sense conèixer els malalts, sense familiars a prop, van acompanyar els pacients en els últims moments de la vida.  

També hem patit dues fuites de risc químic a Castellbisbal: una fuita de silicat d’alumini i una altra d’estirè, que, afortunadament no han tingut repercussió en la salut i en la vida de manera immediata, però sí en termes de contaminació atmosfèrica.

Seguim exigint als governs i a les empreses que han de veure la protecció de la vida i de la salut dels treballadors i treballadores com una prioritat.

Tots i totes tenim el dret al treball, però no ens pot costar la vida ni pot ser que el treball la posi en perill. Cal  fomentar la seguretat a les empreses, augmentar els controls i obligar a complir la Llei de prevenció de riscos laborals.

Nou comentari