José Fuentes Gómez, 92 anys

Vetlla: sala 8, des del 05/10 a les 14 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/10 a les 10 h

Cremació: 06/10 a les 10.30 h

Eulogio López Colás, 94 anys

Vetlla: sala 4, des del 05/10 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/10 a les 11 h

Cremació: 06/10 a les 11.30 h

Abdellah Bakroum, 73 anys

Cerimònia: Mesquita de Terrassa, 07/10 a les 14 h

Nou comentari