Teresa Borràs Llobera, 99 anys

Vetlla: Sala  Montcau, des de el dia 05-02-2022 a les 17:00 hores,

Cerimònia: el dia 06-02-2022 a les 11:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 06-02-2022 a les 12:30 hores

Domènec Camps Planas, 78 anys

Vetlla: Sala  Montserrat, des de el dia 056-02-2022 a les 10:00 hores,

Cerimònia: el dia 07-02-2022 a les 12:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 07-02-2022 a les 13:30 hores

Puri Carmona Moreno, 62 anys

Vetlla: sala 2, des del 05/02 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/02 a les 9 h

Cremació: 06/02 a les 9.30 h

María López Martínez, 74 anys

Vetlla: sala 4, des del 05/02 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/02 a les 11 h

Cremació: 06/02 a les 11.30 h

Juan Martínez Tamayo, 91 anys

Vetlla: sala 8, des del 06/02 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/02 a les 10.30 h

Inhumació: 07/02 a les 11 h

Carmen Corpas Olmedo, 94 anys

Vetlla: sala 6, des del 06/02 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/02 a les 11 h

Cremació: 07/02 a les 11.30 h

Nou comentari

Comparteix