Alejandro Folch Casanova, 61 anys

Vetlla: sala 6, des del 05/01 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 05/01 a les 17 h

Juan Martínez Arguello, 85 anys

Vetlla: sala 7, des del 04/01 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/01 a les 9 h

Cremació: 06/01 a les 9.30 h

Antonio Navarro Planas, 89 anys

Vetlla: sala 8, des del 05/01 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/01 a les 10.30 h

Inhumació: 06/01 a les 11 h

Paco Sierra Olea, 80 anys

Vetlla: sala 4, des del 05/01 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 06/01 a les 12 h

Cremació: 06/01 a les 12.30 h

Fabri Ruiz-Diaz González, 19 anys

Vetlla: sala 6, des del 06/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/01 a les 11 h

Cremació: 07/01 a les 11.30 h

Ivet Díaz Aloy, 16 anys

Vetlla: sala 1, des del 07/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 07/01 a les 12 h

Cremació: 07/01 a les 14.15 h

Comentaris

    Maria Castrillo Grau Gener 06, 2022 | 11:56
    És una gran falta de respeto incluir publicidad en este espacio

Nou comentari