María Durán Dinarés, 90 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 30-12-2019 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 31-12-2019 a les 11:15 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 31-12-2019 a les 12:00 hores

Carmen Molina Castellano, 83 anys

Vetlla: sala 3, des del 30/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/12 a les 9 h

Cremació: 31/12 a les 9.30 h

Pere Mateu Brugueras, 64 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/12 a les 10 h

Inhumació: 31/12 a les 10.30 h

Manuel Corona García, 79 anys

Vetlla: sala 7, des del 31/12 a les 10 h

Cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa, 31/12 a les 12 h

Cremació: 01/01 a les 12.30 h

Nou comentari