Roger Vila Riera, 50 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 31-01-2020 a les 10:00 hores,

Cerimònia: el dia 31-01-2020 a les 15:15 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 31-01-2020 a les 16:00 hores

Oriol Ibáñez Rodríguez, 18 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/01 a les 9.30 h

Inhumació: 31/01 a les 10 h

Encarna Sánchez Ramón, 78 anys

Vetlla: sala 6, des del 30/01 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/01 a les 10 h

Cremació: 31-01-2020 a les 10.30 h

Consuelo Ferrera Iglesias, 63 anys

Vetlla: sala 1, des del 30/01 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/01 a les 11 h

Cremació: 31-01-2020 a les 11.30 h

Luis Lueza Arasanz, 85 anys

Vetlla: sala 9, des del 30/01 a les 11.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/01 a les 11.30 h

Inhumació: 31/01 a les 12 h

Francisco Pareja Gutiérrez, 74 anys

Vetlla: sala 4, des del 30/01 a les 11.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/01 a les 12 h

Cremació: 31-01-2020 a les 12.30 h

Mohamed Balaoui, 39 anys

Cerimònia: Mesquita de Terrassa, 31/01 a les 13.45 h

Paula Ayuso Simón, 99 anys

Vetlla: sala 5, des del 30/01 a les 11.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/01 a les 15 h

Cremació: 31/01 a les 15.30 h

Tomás Gómez Martín, 77 anys

Vetlla: sala 8, des del 30/01 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/01 a les 16 h

Inhumació: 31/01 a les 16.30 h

Aurèlia Àngel Sala, 97 anys

Vetlla: sala 3, des del 30/01 a les 17.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/01 a les 17 h

Inhumació: 31/01 a les 17.30 h

Nou comentari