Teresa Batsi Forcada, 86 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 30-12-2019 a les 09:00 hores,

Cerimònia: el dia 30-12-2019 a les 12:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 30-12-2019 a les 14:30 hores

Manuel Luque Muñoz, 53 anys

Vetlla: sala 7, des del 28/12 a les 17 h

Cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa, 30/12 a les 9 h

Cremació: 30/12 a les 9.30 h

Guadalupe Muñoz López, 84 anys

Vetlla: sala 9, des del 29/12 a les 10.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/12 a les 9.30 h

Inhumació: 30/12 a les 10 h

Javier Gómez Martínez, 73 anys

Vetlla: sala 2, des del 29/12 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/12 a les 10 h

Cremació: 30/12 a les 10.30 h

Maria Teresa Puig Torras, 86 anys

Vetlla: sala 1, des del 29/12 a les 10.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/12 a les 10.30 h

Inhumació: 30/12 a les 11 h

Manuel López Navarro, 71 anys

Vetlla: sala 8, des del 29/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/12 a les 11 h

Cremació: 30/12 a les 11.30 h

Josep Casas Susach, 78 anys

Vetlla: sala 3, des del 29/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/12 a les 11.30 h

Cremació: 30-12-2019 a les 15.30 h

Mariana Pons Terés, 84 anys

Vetlla: sala 5, des del 29/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/12 a les 12 h

Inhumació: 30/12 a les 12.30 h

José Luís Del Olmo Sánchez, 56 anys

Vetlla: sala 4, des del 29/12 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/12 a les 17 h

Inhumació: 30/12 a les 17.30 h

Nou comentari