Lluís Solà Vila, 93 anys

Vetlla: sala 6, des del 29/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/08 a les 11.30 h

Cremació: 31-08-2020 a les 13.30 h

Inhumació de cendres: 06/09 a les 12.30 h

Teresa Riera Sanllehí, 85 anys

Vetlla: sala 6, des del 30/08 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/08 a les 9.30 h

Inhumació: 31/08 a les 10 h

Andrés Pozo Martínez, 55 anys

Vetlla: sala 4, des del 29/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/08 a les 9 h

Cremació: 31/08 a les 9.30 h

José Olmo Martínez, 86 anys

Vetlla: sala 2, des del 29/08 a les 12.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/08 a les 12 h

Cremació: 30/08 a les 12.30 h

Nou comentari