Francisco Pérez Pérez, 79 anys

Vetlla: sala 6, des del 30/03 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 31/03 a les 11 h

Cremació: 31/03 a les 11.30 h

Nou comentari