Antoni Salvador Soriano, 88 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 30-08-2020 a les 10:00 hores,

Cerimònia: el dia 31-08-2020 a les 10:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 31-08-2020 a les 11:30 hores

Pepe Anguita De La Torre, 89 anys

Vetlla: sala 3, des del 29/08 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/08 a les 10 h

Cremació: 30/08 a les 10.30 h

Àngela Maria Mas Pujador, 92 anys

Vetlla: sala 7, des del 29/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/08 a les 11 h

Cremació: 30/08 a les 11.30 h

Nou comentari