Carmen Alarcón González, 91 anys

Vetlla: sala 3, des del 29/03 a les 12.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 9 h

Cremació: 30/03 a les 9.30 h

Conchita Bertrán Palau, 94 anys

Vetlla: sala 9, des del 29/03 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 16 h

Inhumació: 30/03 a les 16.30 h

Eduardo Tapia Ruiz, 64 anys

Vetlla: sala 4, des del 29/03 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 10 h

Inhumació: 30/03 a les 10.30 h

Juan Moreno González, 89 anys

Vetlla: sala 8, des del 29/03 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 15 h

Cremació: 30/03 a les 15.45 h

Jaume Bosch Grau, 75 anys

Vetlla: sala 7, des del 29/03 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 11 h

Cremació: 30/03 a les 11.45 h

Antonio Ramos Vázquez, 74 anys

Vetlla: sala 5, des del 29/03 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 12 h

Inhumació: 30/03 a les 12.45 h

Nou comentari