Lola Dagà Pascual , 94 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 28-03-2021 a les 17:00 hores,

Cerimònia: el dia 29-03-2021 a les 12:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 29-03-2021 a les 13:30 hores

Rosa Ocaña Melero, 87 anys

Vetlla: sala 1, des del 28/03 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 29/03 a les 15 h

Cremació: 29/03 a les 15.45 h

Conchita Agudo Arenas, 86 anys

Vetlla: sala 3, des del 28/03 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 29/03 a les 12 h

Cremació: 29-03-2021 a les 12.30 h

Inhumació de cendres: 31/03 a les 10.30 h

Agustín Flomesta Gil, 71 anys

Vetlla: sala 9, des del 28/03 a les 10 h

Cerimònia: Parròquia Sant Pere, 29/03 a les 9 h

Cremació: 29/03 a les 10 h

Mercè Fábregas Botey, 98 anys

Vetlla: sala 6, des del 28/03 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 29/03 a les 11 h

Cremació: 29/03 a les 11.30 h

Ramon Casafont Santeulària, 89 anys

Vetlla: sala 2, des del 28/03 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 29/03 a les 11.30 h

Inhumació: 29/03 a les 12 h

Nou comentari