José Benavides Delgado, 87 anys

Vetlla: sala 2, des del 26/12 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/12 a les 9.30 h

Inhumació: 27/12 a les 10 h

Jaume Cañellas González, 71 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/12 a les 11.30 h

Inhumació: 27/12 a les 12 h

Nou comentari