Marcelina Puy García, 88 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 26-08-2020 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 27-08-2020 a les 9:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumacío: el dia 27-08-2020 a les 10:30 hores

José Montero Alba, 68 anys

Vetlla: sala 7, des del 26/08 a les 18.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/08 a les 17 h

Inhumació: 27/08 a les 17.30 h

Manuel Gómez Paesa, 67 anys

Vetlla: sala 1, des del 26/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/08 a les 16.30 h

Inhumació: 27/08 a les 17 h

Àngels Alsina Felip, 94 anys

Cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa, 27/08 a les 12 h

Cremació: 27/08 a les 12.30 h

Ana Jerez Contreras, 77 anys

Vetlla: sala 3, des del 26/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/08 a les 15 h

Cremació: 27/08 a les 15.30 h

Carmen López Cuadrado, 86 anys

Vetlla: sala 8, des del 26/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/08 a les 11.30 h

Cremació: 27/08 a les 13.30 h

Neus López Español, 88 anys

Vetlla: sala 5, des del 26/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/08 a les 11 h

Cremació: 27/08 a les 11.30 h

Dolores Otero Fernández, 82 anys

Vetlla: sala 2, des del 26/08 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/08 a les 10 h

Cremació: 27/08 a les 10.30 h

Maria Rosa Brunet Plans, 90 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/08 a les 9.30 h

Inhumació: 27/08 a les 10 h

Isabel Vidaña López, 86 anys

Vetlla: sala 6, des del 26/08 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 27/08 a les 9 h

Cremació: 27/08 a les 9.30 h

Nou comentari