Antonia Vergara Lozano, 92 anys

Vetlla: sala 3, des del 24/12 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/12 a les 10 h

Inhumació: 25/12 a les 10.30 h

Nou comentari