Engràcia Camí i Soler, 93 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 24-09-2019 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 25-09-2019 a les 11:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 25-09-2019 a les 11:45 hores

Jaume Boladeras Piera, 67 anys

Vetlla: sala 2, des del 24/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/09 a les 12 h

Cremació: 25/09 a les 12.30 h

Juan Beltrán Amaro, 75 anys

Vetlla: sala 6, des del 25/09 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/09 a les 16 h

Inhumació: 25/09 a les 16.30 h

Maria Irastorza Cusín, 88 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/09 a les 17 h

Inhumació: 25/09 a les 17.30 h