María Méndez García, 87 anys

Vetlla: Sala Montcau, des de el dia 25-08-2020 a les 17:00 hores,

Cerimònia: el dia 26-08-2020 a les 10:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 26-08-2020 a les 11:30 hores

Fidelio Santiago Rodríguez, 98 anys

Vetlla: sala 1, des del 25/08 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 26/08 a les 10 h

Cremació: 26/08 a les 10.30 h

Ángel Comendador Hernández, 54 anys

Vetlla: sala 4, des del 25/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 26/08 a les 16 h

Inhumació: 26/08 a les 16.30 h

Carmen Piedra Martín, 82 anys

Vetlla: sala 6, des del 25/08 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 26/08 a les 10.30 h

Inhumació: 26/08 a les 11 h

Carmen Piedra Martín, 82 anys

Vetlla: sala 6, des del 25/08 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 26/08 a les 10.30 h

Inhumació: 26/08 a les 11 h

Montse Castells Molina, 51 anys

Vetlla: sala 3, des del 25/08 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 26/08 a les 12 h

Cremació: 26/08 a les 12.30 h

Carmen Pérez Jiménez, 69 anys

Vetlla: sala 9, des del 26/08 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 26/08 a les 15 h

Cremació: 26/08 a les 15.30 h

Emilia Muñoz Roldán, 95 anys

Vetlla: sala 8, des del 25/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 26/08 a les 15.30 h

Inhumació: 26/08 a les 16 h

Nou comentari