Emili Castañé Llubials, 75 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 24-08-2020 a les 11:00 hores,

Cerimònia: el dia 25-08-2020 a les 10:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 25-08-2020 a les 11:30 hores

Maria Regalés Fusalba, 70 anys

Vetlla: sala 4, des del 24/08 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/08 a les 9 h

Cremació: 25-08-2020 a les 9.30 h

Inhumació de cendres: 26/08 a les 9.30 h

Mercedes Torres Martínez, 93 anys

Vetlla: sala 8, des del 24/08 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/08 a les 9.30 h

Inhumació: 25/08 a les 10 h

Antonio Oltra Gris, 61 anys

Vetlla: sala 7, des del 24/08 a les 13 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/08 a les 10 h

Cremació: 25/08 a les 10.30 h

Miquel Viñals Esteve, 87 anys

Vetlla: sala 9, des del 24/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/08 a les 10.30 h

Maria Cristina Claramunt Guitart, 63 anys

Vetlla: sala 2, des del 24/08 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/08 a les 12 h

Cremació: 25/08 a les 12.30 h

Nou comentari