Georgette Vallvè Ill, 89 anys

Vetlla: sala 2, des del 23/10 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/10 a les 10.30 h

Inhumació: 24/10 a les 11 h

José Viciana Muñoz, 65 anys

Vetlla: sala 6, des del 23/10 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/10 a les 12 h

Cremació: 24/10 a les 12.30 h

Adela Morales Rosillo, 81 anys

Vetlla: sala 9, des del 23/10 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/10 a les 15 h

Cremació: 24/10 a les 15.30 h

Ana Josefa Calvente Torres, 82 anys

Vetlla: sala 3, des del 23/10 a les 16.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/10 a les 16 h

Inhumació: 24/10 a les 16.30 h

Toni Mestre Ferrer, 53 anys

Vetlla: sala 1, des del 24/10 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/10 a les 11.30 h

Inhumació: 25/10 a les 12 h

Nou comentari