Emilio Gimeno Monleón, 89 anys

Vetlla: sala 8, des del 24/09 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/09 a les 9 h

Cremació: 25/09 a les 9.30 h

Carmen Sánchez Martínez, 89 anys

Vetlla: sala 4, des del 24/09 a les 10.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/09 a les 10 h

Cremació: 25/09 a les 10.30 h

Luis Cuadra Pérez, 89 anys

Vetlla: sala 2, des del 24/09 a les 11.15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/09 a les 11 h

Inhumació: 25/09 a les 11.30 h

José Luis Gascón Novella, 76 anys

Vetlla: sala 6, des del 24/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/09 a les 12 h

Cremació: 25/09 a les 12.30 h

Isabel Romero Fernández, 77 anys

Vetlla: sala 3, des del 24/09 a les 16.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/09 a les 15 h

Cremació: 25/09 a les 15.30 h

Nou comentari