Maria Martínez Cortés, 86 anys

Vetlla: sala 3, des del 23/09 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/09 a les 10.30 h

Inhumació: 24/09 a les 11 h

Joana Pons Franquet, 92 anys

Vetlla: sala 5, des del 23/09 a les 19 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/09 a les 15 h

Cremació: 24/09 a les 15.30 h

Pepito Cerezo Hernández, 70 anys

Vetlla: sala 1, des del 23/09 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/09 a les 16 h

Inhumació: 24/09 a les 16.30 h

Santi Barbero Vall-Llovera, 76 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/09 a les 17 h

Maria Irastorza Cusín, 88 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/09 a les 17 h

Inhumació: 25/09 a les 17.30 h