Brian Francis Creighton, 86 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 23-08-2020 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 24-08-2020 a les 10:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 24-08-2020 a les 11:30 hores

Mari Fernández Marcos, 95 anys

Vetlla: sala 9, des del 23/08 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/08 a les 9 h

Cremació: 24/08 a les 9.30 h

Inmaculada Aranda Martínez, 64 anys

Vetlla: sala 1, des del 23/08 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/08 a les 10 h

Cremació: 24-08-2020 a les 10.30 h

Inhumació de cendres: 25/08 a les 12.30 h

Joan Sánchez Aguilera, 84 anys

Vetlla: sala 3, des del 23/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/08 a les 17 h

Inhumació: 24/08 a les 17.30 h

Miquel Viñals Esteve, 87 anys

Vetlla: sala 9, des del 24/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/08 a les 10.30 h

Nou comentari