Rosa Mª Puig Orriols, 60 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 25-06-2020 a les 09:00 hores,

Cerimònia: el dia 25-06-2020 a les 12:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 25-06-2020 a les 15:30 hores

José García Cabrera, 82 anys

Vetlla: sala 7, des del 24/06 a les 9 h

Cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa, 25/06 a les 9 h

Cremació: 25/06 a les 9.30 h

Antònia Roda Nasarre, 64 anys

Vetlla: sala 9, des del 24/06 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/06 a les 10 h

Inhumació: 25/06 a les 10.30 h

Manuel Bosque Marrero, 58 anys

Vetlla: sala 1, des del 24/06 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/06 a les 11 h

Cremació: 25/06 a les 11.30 h

José Calvo Alonso, 79 anys

Vetlla: sala 3, des del 24/06 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/06 a les 16 h

Inhumació: 25/06 a les 16.30 h

Nou comentari

Comparteix