Carmen Montes Ariza, 89 anys

Vetlla: sala 2, des del 21/12 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/12 a les 9 h

Cremació: 23/12 a les 9.30 h

Herminia Amat Venero, 89 anys

Vetlla: sala 4, des del 22/12 a les 10.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/12 a les 11.30 h

Inhumació: 23/12 a les 12 h

Jordi Pitarque Mir, 74 anys

Vetlla: sala 7, des del 21/12 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/12 a les 11 h

Cremació: 23/12 a les 11.30 h

Antonio Ibáñez Martínez, 89 anys

Vetlla: sala 1, des del 21/12 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/12 a les 9.30 h

Inhumació: 23/12 a les 10 h

Rosario Miguélez González, 98 anys

Vetlla: sala 5, des del 21/12 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/12 a les 10 h

Cremació: 23/12 a les 10.30 h

Nou comentari