Ricardo Garrido Franco, 61 anys

Vetlla: sala 4, des del 22/12 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/12 a les 9 h

Cremació: 23-12-2018 a les 9.30 h

Inhumació de cendres: 27/12 a les 10 h

Antonio Agapito Cotrina, 65 anys

Vetlla: sala 2, des del 22/12 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/12 a les 9.30 h

Inhumació: 23/12 a les 10 h

Pedro-Luis Cano Alonso, 72 anys

Vetlla: sala 5, des del 22/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/12 a les 10 h

Cremació: 23/12 a les 10.30 h

Nou comentari