Delfín Silvestre Salvador, 75 anys

Vetlla: Sala Montserrat,el dia 24-10-2020 a les 10:00 hores,

Cerimònia: el dia 25-10-2020 a les 09:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració el dia 25-10-2020 a les 10:30 hores

Ana Rosario Pérez Hinojo, 62 anys

Vetlla: Sala La Mola,el dia 24-10-2020 a les 09:00 hores,

Cerimònia: el dia 24-10-2020 a les 12:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració el dia 24-10-2020 a les 13:30 hores.

Joan Sanahuja Romero, 72 anys

Vetlla: sala 7, des del 23/10 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/10 a les 9.30 h

Inhumació: 24/10 a les 10 h

Manuela Becerro Huerta, 85 anys

Vetlla: sala 9, des del 23/10 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/10 a les 10.30 h

Inhumació: 24/10 a les 11 h

Casilda Ayala Marín, 94 anys

Vetlla: sala 5, des del 23/10 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/10 a les 11 h

Inhumació: 24/10 a les 11.30 h

Amador García Rubio, 82 anys

Vetlla: sala 2, des del 23/10 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/10 a les 11.30 h

Inhumació: 24/10 a les 12 h

Francisco Sánchez Martínez, 97 anys

Vetlla: sala 8, des del 24/10 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/10 a les 12 h

Cremació: 24/10 a les 12.45 h

Araceli Maillo Torres, 91 anys

Vetlla: sala 4, des del 23/10 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/10 a les 15 h

Cremació: 24/10 a les 15.30 h

María de Lourdes Molina Molina, 57 anys

Vetlla: sala 1, des del 24/10 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 25/10 a les 9 h

Cremació: 25/10 a les 9.30 h

Nou comentari