Francisco Martínez Simon, 79 anys

Vetlla: sala 5, des del 22/10 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/10 a les 10 h

Cremació: 23/10 a les 10.30 h

José Ortuño Bertolo, 86 anys

Vetlla: sala 9, des del 22/10 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/10 a les 11 h

Cremació: 23/10 a les 11.30 h

Rosario Muñoz Roldán, 83 anys

Vetlla: sala 3, des del 22/10 a les 17.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/10 a les 11.30 h

Cremació: 23/10 a les 13.30 h

Wladimiro Martí Pedrol, 87 anys

Vetlla: sala 1, des del 22/10 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/10 a les 12 h

Inhumació: 23/10 a les 12.30 h

Juana Díaz Gómez, 86 anys

Vetlla: sala 7, des del 22/10 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/10 a les 15.30 h

Cremació: 23/10 a les 16 h

Nou comentari