Joaquim Solé Peña, 63 anys

Vetlla: sala 5, des del 23/03 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/03 a les 9 h

Inhumació: 24/03 a les 9.30 h

José Ortega López, 87 anys

Vetlla: sala 7, des del 22/03 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/03 a les 10 h

Cremació: 24/03 a les 10.30 h

María Carmona Torres, 91 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/03 a les 11 h

Inhumació: 24/03 a les 11.30 h

Manuela Juana Serrano Portero, 89 anys

Vetlla: sala 8, des del 23/03 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/03 a les 11.30 h

Inhumació: 24/03 a les 12 h

Rubén Gelices Fernández, 53 anys

Vetlla: sala 2, des del 23/03 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/03 a les 12 h

Cremació: 24/03 a les 12.45 h

Enriqueta Rodríguez Lorenzo, 98 anys

Vetlla: sala 3, des del 24/03 a les 12 h

Cremació: 24/03 a les 15 h

Juana López García, 87 anys

Vetlla: sala 4, des del 23/03 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/03 a les 16 h

Inhumació: 24/03 a les 16.30 h

Pepita Castellví Rusiñol, 86 anys

Vetlla: sala 6, des del 23/03 a les 16 h

Cerimònia: Catedral del Sant Esperit, 25/03 a les 11 h

Inhumació: 25/03 a les 12 h

Juan Rascón Viedma, 73 anys

Vetlla: sala 2, des del 24/03 a les 19 h

Inhumació: 25/03 a les 11.30 h

Nou comentari