Antonio Ruiz Barrera, 84 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 22-03-2021 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 23-03-2021 a les 12:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 23-03-2021 a les 13:45 hores

Maria Canal Palau, 90 anys

Vetlla: sala 8, des del 22/03 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/03 a les 10 h

Cremació: 23/03 a les 10.45 h

Víctor Brunet García, 48 anys

Vetlla: sala 2, des del 22/03 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/03 a les 11 h

Cremació: 23/03 a les 11.45 h

Sonia Polonio Martínez, 30 anys

Vetlla: sala 4, des del 22/03 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/03 a les 12 h

Cremació: 23/03 a les 12.45 h

Rosa Coma Alsina, 89 anys

Vetlla: sala 6, des del 22/03 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/03 a les 15 h

Cremació: 23/03 a les 15.30 h

Manuel Martín Bravo, 100 anys

Vetlla: sala 3, des del 22/03 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/03 a les 15.30 h

Cremació: 23-03-2021 a les 16 h

Òscar Brull Balcells, 77 anys

Vetlla: sala 1, des del 22/03 a les 16.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/03 a les 16 h

Inhumació: 23/03 a les 16.30 h

Manuel Cordovilla Serrano, 71 anys

Vetlla: sala 9, des del 23/03 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/03 a les 17 h

Inhumació: 23/03 a les 17.30 h

Joaquim Solé Peña, 63 anys

Vetlla: sala 5, des del 23/03 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/03 a les 9 h

Inhumació: 24/03 a les 9.30 h

José Ortega López, 87 anys

Vetlla: sala 7, des del 22/03 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/03 a les 10 h

Cremació: 24/03 a les 10.30 h

Nou comentari