Francisca Aguilera Martínez, 71 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 21-08-2020 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 22-08-2020 a les 16:15 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 22-08-2020 a les 17:00 hores

Jordi Vidal Batlles, 95 anys

Vetlla: Sala Montcau, des de el dia 21-08-2020 a les 11:00 hores,

Cerimònia: el dia 22-08-2020 a les 10:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 22-08-2020 a les 11:30 hores

Josep Casajuana Pi, 91 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/08 a les 10 h

Cremació: 22/08 a les 10.30 h

Àngels Alaiza Solé, 90 anys

Vetlla: sala 4, des del 21/08 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/08 a les 10.30 h

Inhumació: 22/08 a les 11 h

Dolors Sarlé Cervelló, 87 anys

Vetlla: sala 2, des del 21/08 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/08 a les 11 h

Cremació: 22/08 a les 11.30 h

Juan Maldonado Maldonado, 85 anys

Vetlla: sala 8, des del 21/08 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/08 a les 16 h

Inhumació: 22/08 a les 16.30 h

Pau Margarit Casanovas, 95 anys

Vetlla: sala 6, des del 21/08 a les 18 h

Cerimònia: Parròquia de Sant Vicenç (Castellbisbal), 22/08 a les 17 h

Consuelo Cortés Moya, 74 anys

Vetlla: sala 3, des del 21/08 a les 19 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 23/08 a les 10.30 h

Inhumació: 23/08 a les 11 h

Nou comentari