Leonardo López Giménez, 73 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des del dia 21-05-2021 a les 9:00 hores,

Cerimònia: el dia 21-05-2021 a les 15:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Antonio Marín Ballester, 94 anys

Vetlla: Sala Montcau La Rambla Serveis Funeraris, des del dia 20-04-2021

Inhumació: el dia 21-04-2021 a les 09:00 hores

Leonarda Zafra López, 90 anys

Vetlla: sala 4, des del 20/05 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/05 a les 10 h

Inhumació: 21/05 a les 10.30 h

Joan Estellé Arasa, 84 anys

Vetlla: sala 1, des del 21/05 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/05 a les 11 h

Cremació: 21/05 a les 11.30 h

Josep Ronsano Folch, 83 anys

Vetlla: sala 8, des del 20/05 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/05 a les 12 h

Inhumació: 21/05 a les 12.30 h

Conxita Pujol Vilageliu, 95 anys

Vetlla: sala 2, des del 20/05 a les 17.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/05 a les 15 h

Cremació: 21/05 a les 15.30 h

Nou comentari