Josep Flores Vallcorba, 74 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 20-09-2020 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 21-09-2020 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Catedral del Sant Esperit de Terrassa.

Maria Cristina Raspall Falces, 85 anys

Vetlla: sala 8, des del 20/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/09 a les 9 h

Cremació: 21-09-2020 a les 9.30 h

Elena Sanjuan Álvarez, 89 anys

Vetlla: sala 3, des del 20/09 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/09 a les 10 h

María Dolores Ruiz Rodríguez, 79 anys

Vetlla: sala 2, des del 20/09 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/09 a les 10.30 h

Inhumació: 21/09 a les 11 h

Leonor Rivas Prol, 95 anys

Vetlla: sala 5, des del 20/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/09 a les 11 h

Cremació: 21/09 a les 11.30 h

Alfons Rajadell Salvans, 79 anys

Vetlla: sala 4, des del 20/09 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/09 a les 11.30 h

Inhumació: 21/09 a les 12 h

Anna Saenz Pascual, 95 anys

Vetlla: sala 9, des del 21/09 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/09 a les 12 h

Inhumació: 21/09 a les 12.30 h

Francisco José Romera Ramírez, 53 anys

Vetlla: sala 1, des del 20/09 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/09 a les 15 h

Cremació: 21/09 a les 15.30 h

Santiago Requena Checa, 71 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/09 a les 15.30 h

Cremació: 21/09 a les 16 h

Dolors Padrós Carbonell, 100 anys

Vetlla: sala 6, des del 20/09 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/09 a les 17 h

Inhumació: 21/09 a les 17.30 h

Nou comentari