Francine Espelt Valls, 88 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 20-08-2020 a les 12:00 hores,

Cerimònia: el dia 21-08-2020 a les 09:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 21-08-2020 a les 10:30 hores

Julián Soriano Luján, 91 anys

Vetlla: sala 7, des del 20/08 a les 10.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/08 a les 10.30 h

Inhumació: 21/08 a les 11 h

Carmen Jiménez Sánchez

Vetlla: sala 5, des del 20/08 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/08 a les 11 h

Inhumació: 21/08 a les 11.30 h

Ángela María Pillasagua Pincay, 71 anys

Vetlla: sala 3, des del 20/08 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/08 a les 12 h

Cremació: 21-08-2020 a les 12.30 h

Nou comentari