Maria Alavedra Casasayas, 97 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 21-03-2021 a les 10:00 hores,

Cerimònia: el dia 21-03-2021 a les 17:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 22-03-2021 a les 09:30 hores

Antonia Navarro Rodríguez, 77 anys

Vetlla: sala 2, des del 20/03 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 21/03 a les 11.30 h

Cremació: 21/03 a les 12 h

Francisco Aguayo Jiménez, 88 anys

Vetlla: sala 6, des del 21/03 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 22/03 a les 10.30 h

Inhumació: 22/03 a les 11 h

Nou comentari