Joaquim Violeta Mampel, 93 anys

Vetlla: sala 5, des del 18/01 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 19/01 a les 9.30 h

Inhumació: 19/01 a les 10 h

Nou comentari